ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549
Erciyes Medical Journal CT-Guided Percutaneous Transthoracic Fine Needle Aspiration Biopsy in Intrathoracic Pathologies: Clinical Evaluation of 37 Cases [Erciyes Med J]
Erciyes Med J. 1994; 16(3): 250-254

CT-Guided Percutaneous Transthoracic Fine Needle Aspiration Biopsy in Intrathoracic Pathologies: Clinical Evaluation of 37 Cases

Metin Bayram, Levent Elbeyli, Reşat Kervancıoğlu, Coşkun Özsaraç
Gaziantep University School of Medicine, Gaziantep


İntratorasik Patolojilerde BT Rehberliğinde Perkütan Transtorasik İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi: 37 Olgunun Klinik Değerlendirmesi

Metin Bayram, Levent Elbeyli, Reşat Kervancıoğlu, Coşkun Özsaraç
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gaziantep


Metin Bayram, Levent Elbeyli, Reşat Kervancıoğlu, Coşkun Özsaraç. CT-Guided Percutaneous Transthoracic Fine Needle Aspiration Biopsy in Intrathoracic Pathologies: Clinical Evaluation of 37 Cases. Erciyes Med J. 1994; 16(3): 250-254

Corresponding Author: Metin Bayram
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale