ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549
Erciyes Medical Journal Symptomatic Features Of The Cases Of Somatisation Disorder [Erciyes Med J]
Erciyes Med J. 1993; 15(2): 126-129

Symptomatic Features Of The Cases Of Somatisation Disorder

Mustafa Baştürk, Aslan Oğuz, Seher Sofuoğlu, Tuncay Besim, Cemal Esendemir
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Kayseri


Somatizasyon Bozukluğu Vakalarının Semptomatik Özellikleri

Mustafa Baştürk, Aslan Oğuz, Seher Sofuoğlu, Tuncay Besim, Cemal Esendemir
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Kayseri


Mustafa Baştürk, Aslan Oğuz, Seher Sofuoğlu, Tuncay Besim, Cemal Esendemir. Symptomatic Features Of The Cases Of Somatisation Disorder. Erciyes Med J. 1993; 15(2): 126-129

Corresponding Author: Mustafa Baştürk
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale