ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549
Erciyes Medical Journal Orbital Complications of Paranasal Sinus Infections [Erciyes Med J]
Erciyes Med J. 1994; 16(1): 59-62

Orbital Complications of Paranasal Sinus Infections

İsmail Külahlı1, Kuddusi Erkılıç2, Yaşar Ünlü1, O Gazi Yiğitbaşı1, Hakan Çankaya1, Nurullah Çağı2
1Erciyes University Faculty of Medicine, Department of Otorhinolaryngology, Kayseri, Turkey
2Erciyes University Faculty of Medicine, Department of Eye Diseases, Kayseri, Turkey


Paranazal Sinüs Enfeksiyonlarının Orbital Komplikasyonları

İsmail Külahlı1, Kuddusi Erkılıç2, Yaşar Ünlü1, O Gazi Yiğitbaşı1, Hakan Çankaya1, Nurullah Çağı2
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye


İsmail Külahlı, Kuddusi Erkılıç, Yaşar Ünlü, O Gazi Yiğitbaşı, Hakan Çankaya, Nurullah Çağı. Orbital Complications of Paranasal Sinus Infections. Erciyes Med J. 1994; 16(1): 59-62

Corresponding Author: İsmail Külahlı
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale