ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549
Erciyes Medical Journal [Erciyes Med J]
Erciyes Med J. 1980; 2(1): 61-64

Üriner Sistem Taşlarında Serum İdrar, Ca Mg, P, Ürikasit, Cu ve Zn Düzeyleri

Enver Hasanoğlu1, Mahmut Topallı, Akif Özdemir, Galip Köse


Enver Hasanoğlu, Mahmut Topallı, Akif Özdemir, Galip Köse. Üriner Sistem Taşlarında Serum İdrar, Ca Mg, P, Ürikasit, Cu ve Zn Düzeyleri. Erciyes Med J. 1980; 2(1): 61-64

Corresponding Author: Enver Hasanoğlu
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale