ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549
Erciyes Medical Journal Intrathoracic Goiters: A Review of Six Cases [Erciyes Med J]
Erciyes Med J. 1997; 19(1): 60-65

Intrathoracic Goiters: A Review of Six Cases

Yiğit Akçalı, Fahri Oğuzkaya, Cemal Kahraman, Mehmet Bilgin
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kayseri


İntratorasik Guatrlar: Altı Vakanın Değerlendirilmesi

Yiğit Akçalı, Fahri Oğuzkaya, Cemal Kahraman, Mehmet Bilgin
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kayseri


Yiğit Akçalı, Fahri Oğuzkaya, Cemal Kahraman, Mehmet Bilgin. Intrathoracic Goiters: A Review of Six Cases. Erciyes Med J. 1997; 19(1): 60-65

Corresponding Author: Yiğit Akçalı, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale