ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549
Erciyes Medical Journal F-wave for diagnosis of diabetic neuropathy [Erciyes Med J]
Erciyes Med J. 1994; 16(1): 10-14

F-wave for diagnosis of diabetic neuropathy

Işıl Moray1, Ali Soyuer1, Meral Mirza1, Fahrettin Keleştimur2
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji, Kayseri, Türkiye
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları, Kayseri, Türkiye

Keywords: Diabetes Mellitus, Neuropathy, F wave, Electroneuromyography

Diyabetik Nöropati Tanısında F Dalgası

Işıl Moray1, Ali Soyuer1, Meral Mirza1, Fahrettin Keleştimur2
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji, Kayseri, Türkiye
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları, Kayseri, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Diabetes Mellitus, Nöropati, F dalgası, Elektronöromyografi

Işıl Moray, Ali Soyuer, Meral Mirza, Fahrettin Keleştimur. F-wave for diagnosis of diabetic neuropathy. Erciyes Med J. 1994; 16(1): 10-14

Corresponding Author: Işıl Moray
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale