ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549
Erciyes Medical Journal Effects of Edoferon-KA on Neutrophil Adhesivity and Some Blood Parameters in Rats [Erciyes Med J]
Erciyes Med J. 1998; 20(3): 188-191

Effects of Edoferon-KA on Neutrophil Adhesivity and Some Blood Parameters in Rats

Cahit Bağcı1, Ecir Ali Çakmak2, Mehmet Yüncü3, Necip Kutlu1, Özer Altuğ4
1Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Manisa, Türkiye
2Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı, Manisa, Türkiye
3Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı, Manisa, Türkiye
4İzmir Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitisü Müdürlüğü, İzmir, Türkiye

Keywords: Edoferon-KA, Neutrophils, Adhesiveness.

Edoferon-Ka'nın Sıçan Nötrofil Adezivitesi ve Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkisi

Cahit Bağcı1, Ecir Ali Çakmak2, Mehmet Yüncü3, Necip Kutlu1, Özer Altuğ4
1Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Manisa, Türkiye
2Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı, Manisa, Türkiye
3Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı, Manisa, Türkiye
4İzmir Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitisü Müdürlüğü, İzmir, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Edoferon-KA, Nötrofiller, Adhesivite.

Cahit Bağcı, Ecir Ali Çakmak, Mehmet Yüncü, Necip Kutlu, Özer Altuğ. Effects of Edoferon-KA on Neutrophil Adhesivity and Some Blood Parameters in Rats. Erciyes Med J. 1998; 20(3): 188-191

Corresponding Author: Cahit Bağcı
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale