ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549
Erciyes Medical Journal [Erciyes Med J]
Erciyes Med J. 1987; 9(1): 65-74

Puva Tedavisi ile İlk Altı Ayda Alınan Sonuçların Değerlendirilmesi

Ümit Soyuer1, Ekrem Aktaş, Nejla Oymakapı


Ümit Soyuer, Ekrem Aktaş, Nejla Oymakapı. Puva Tedavisi ile İlk Altı Ayda Alınan Sonuçların Değerlendirilmesi. Erciyes Med J. 1987; 9(1): 65-74

Corresponding Author: Ümit Soyuer
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale