ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549
Erciyes Medical Journal [Erciyes Med J]
Erciyes Med J. 1984; 6(1): 49-57

Ankilozan Spondilitli Hastalarda Solunum ve Postür Egzersizlerinin Rolü

Gültekin Uluç1, Yavuz Özlügül


Gültekin Uluç, Yavuz Özlügül. Ankilozan Spondilitli Hastalarda Solunum ve Postür Egzersizlerinin Rolü. Erciyes Med J. 1984; 6(1): 49-57

Corresponding Author: Gültekin Uluç
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale