ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549
Erciyes Medical Journal Complications of Otitis Media: Our Cases Two Years Period [Erciyes Med J]
Erciyes Med J. 1997; 19(3): 152-156

Complications of Otitis Media: Our Cases Two Years Period

Hakan Çankaya, Ahmet Kutluhan, Erol Egeli, Muzaffer Kırış
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Hastalıkları Anabilim Dalı, Van, Türkiye

Keywords: Otitis Media, Mastoid

Otitis Medianın Komplikasyonları: İki Yıllık Vakalarımız

Hakan Çankaya, Ahmet Kutluhan, Erol Egeli, Muzaffer Kırış
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Hastalıkları Anabilim Dalı, Van, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Otitis Media, Mastoid

Hakan Çankaya, Ahmet Kutluhan, Erol Egeli, Muzaffer Kırış. Complications of Otitis Media: Our Cases Two Years Period. Erciyes Med J. 1997; 19(3): 152-156

Corresponding Author: Hakan Çankaya
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale