ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549
Erciyes Medical Journal Pleural Empyema Caused By Salmonella Typhimurium In A Patient With Acute Lymphoblastic Leukemia [Erciyes Med J]
Erciyes Med J. 2003; 25(4): 204-207

Pleural Empyema Caused By Salmonella Typhimurium In A Patient With Acute Lymphoblastic Leukemia

Türkan Patıroğlu, Selmin Murataldı, Esat Köklü, Musa Karakükçü
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri, Kayseri

Although it has been well known that salmonella infections are relatively common in patients with immunologic disorders, they are very rare in children with acute leukemia. In this report, a child with acute lymhoblastic leukemia and pleural empyema was presented. A 12-year-old boy was admitted to the hospital with the complaints of fever and arthralgia. The diagnosis of acute lymphoblastic leukemia was established and high risk BFM 90 protocol was initiated. During this chemotherapy protocol, pleural empyema developed and Salmonella typhimurium was isolated from pleural fluid. The patient was successfully treated with closed tube drainage and ceftriaxone.

Keywords: Leukemia, Pleural empyema, Salmonella typhimurium

Akut Lenfoblastik Lösemili Bir Hastada Salmonella Typhimurium'un Neden Olduğu Plevral Ampiyem

Türkan Patıroğlu, Selmin Murataldı, Esat Köklü, Musa Karakükçü
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri, Kayseri

İmmünolojik hastalıklarda salmonella enfeksiyonu sık görülmesine rağmen, akut lösemili çocuklarda çok nadir görüldüğü bilinmektedir. Bu makalede akut lenfoblastik lösemi ve plevral ampiyem vakası sunulmuştur. On iki yaşında erkek hasta ateş ve eklem ağrısı şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Akut lenfoblastik lösemi tanısı alan hastaya yüksek risk BFM 90 protokolü başlandı. Kemoterapi tedavisi sırasında plevral ampiyem gelişen hastanın plevral mayisinden Salmonella typhimurium izole edildi. Hasta açık göğüs tüpü drenajı ve seftriakson ile başarıyla tedavi edildi.

Anahtar Kelimeler: Lösemi, Plevral ampiyem, Salmonella typhimurium

Türkan Patıroğlu, Selmin Murataldı, Esat Köklü, Musa Karakükçü. Pleural Empyema Caused By Salmonella Typhimurium In A Patient With Acute Lymphoblastic Leukemia. Erciyes Med J. 2003; 25(4): 204-207

Corresponding Author: Türkan Patıroğlu
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale