ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549
Erciyes Medical Journal [Erciyes Med J]
Erciyes Med J. 1987; 9(2): 101-107

Kafa Travmalarında Şuur İle Kafa İçi Basıncı Seviyeleri Arasındakiİ İlişki

Aydın Paşaoğlu
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi


Aydın Paşaoğlu. Kafa Travmalarında Şuur İle Kafa İçi Basıncı Seviyeleri Arasındakiİ İlişki. Erciyes Med J. 1987; 9(2): 101-107

Corresponding Author: Aydın Paşaoğlu, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale