ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549
Erciyes Medical Journal [Erciyes Med J]
Erciyes Med J. 1991; 13(1): 120-124

Non-Hodgkin Lenfomaya Bağlı İmmun Trombositopeni Vakası

Ali Ünal1, Mehmet Yücesoy2, Turhan Ökten3, Osman Ilhan4, Orhan Seyfi Şardaş4
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
3Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
4Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi


Ali Ünal, Mehmet Yücesoy, Turhan Ökten, Osman Ilhan, Orhan Seyfi Şardaş. Non-Hodgkin Lenfomaya Bağlı İmmun Trombositopeni Vakası. Erciyes Med J. 1991; 13(1): 120-124

Corresponding Author: Ali Ünal
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale