ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549
Erciyes Medical Journal Effects Of Antioxidants On Mitomycin C- Induced Sister Chromatid Exchanges And Micronuclei [Erciyes Med J]
Erciyes Med J. 2000; 22(4): 172-177

Effects Of Antioxidants On Mitomycin C- Induced Sister Chromatid Exchanges And Micronuclei

Hamiyet Dönmez1, Fatma Demiryılmaz1, Halil Demirtaş1
1Erciyes Oniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji, Kayseri
2Devlet Hastanesi Kayseri, Tıbbi Genetik, Kayseri


Antioksidanların, Mitomisin C'nin Indüklediği Kardeş Kromatid Değişimleri Ve Mikronükleuslar Üzerine Etkileri

Hamiyet Dönmez1, Fatma Demiryılmaz1, Halil Demirtaş1
1Erciyes Oniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji, Kayseri
2Devlet Hastanesi Kayseri, Tıbbi Genetik, Kayseri


Hamiyet Dönmez, Fatma Demiryılmaz, Halil Demirtaş. Effects Of Antioxidants On Mitomycin C- Induced Sister Chromatid Exchanges And Micronuclei. Erciyes Med J. 2000; 22(4): 172-177

Corresponding Author: Hamiyet Dönmez
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale