ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549
Erciyes Medical Journal Pulmonary Mucormycosis: Report of Two Cases [Erciyes Med J]
Erciyes Med J. 2003; 25(4): 200-203

Pulmonary Mucormycosis: Report of Two Cases

Mehmet Bilgin, Fahri Oğuzkaya, Sema Oymak, Özlem Canöz
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi KAYSERİ

Pulmonary mucormycosis is an uncommon fungus infection complicating diabetes mellitus. leukemia, lymphoma, and other debilitating diseases. The rapid progression of the clinical course and strong propensity for invasion of large vessels and central airways leading to fatal massive hemoptysis, respiratory failure, or fungal sepsis is responsible for the high mortality rate. This report concerns about two cases with the diagnosis of diabetes mellitus and pulmonary mucormycosis who were successfully treated by pulmonary resection plus medical therapy; the case was discussed in the light of literature.

Keywords: Hemoptysis, Mortality, Mucormycosis

Akciğer Mukormikozisi: İki Vakanın Sunumu

Mehmet Bilgin, Fahri Oğuzkaya, Sema Oymak, Özlem Canöz
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi KAYSERİ

Akciğer mukormukozisi; diahetes mellitus.lösemi, lenfoma ve diger immün süpresif hastalıklarla birlikte görülen nadir bir mantar hastalığıdır.Hastalık; mantar sepsisi, santral hava yolları tutulumu ile solunum yetmezliği, büyük damar invazyonuyla masif hemoptiziye yol açarak ölümcül olabilir. Bu makalede cerrahi ve medikal olarak tedavi edilen, diyabetli iki hastada akciğer mukormikozisi sunulmuş ve literatür bilgileri ışığında tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Hemoptizi, Mortalite, Mukormikozis

Mehmet Bilgin, Fahri Oğuzkaya, Sema Oymak, Özlem Canöz. Pulmonary Mucormycosis: Report of Two Cases. Erciyes Med J. 2003; 25(4): 200-203

Corresponding Author: Mehmet Bilgin
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale