ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549
Erciyes Medical Journal [Erciyes Med J]
Erciyes Med J. 1987; 9(1): 3-9

Kafa Travmasında Kafa İçi Basıç Dalgaları İle Sonuç İlişkisi

Aydın Paşaoğlu
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi


Aydın Paşaoğlu. Kafa Travmasında Kafa İçi Basıç Dalgaları İle Sonuç İlişkisi. Erciyes Med J. 1987; 9(1): 3-9

Corresponding Author: Aydın Paşaoğlu, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale