ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549
Erciyes Medical Journal Percutaneous Nephrolithotomy: Indications and Technique [Erciyes Med J]
Erciyes Med J. 2008; 30(1): 30-36

Percutaneous Nephrolithotomy: Indications and Technique

Mustafa Sofikerim
Department of Urology, Erciyes University Faculty of Medicine, Kayseri, Turkey

Percutaneous nephrolithotomy is widely accepted and effective treatment modality for renal stone disease. When compared with other surgical interventions such as open renal surgery, percutaneous nephrolithotomy has lower morbidity and postoperative patient discomfort, so percutaneous nephrolithotomy mostly replaced open surgery in most of the urology clinics in Turkey and worldwide. In this review it is aimed to discuss indications and limitations of percutaneous nephrolithotomy that mean the proper patient selection and also to discuss important points of surgical technique and devices for intrarenal lithotripsy and instruments for kidney drainage after the procudure that all will offer the physicians successfull outcome.

Keywords: Lithotripsy, Kidney Calculi, Percutaneous nephrolithotomy

Perkütan Nefrolitotomi: Endikasyonlar ve Teknik

Mustafa Sofikerim
Department of Urology, Erciyes University Faculty of Medicine, Kayseri, Turkey

Perkutan nefrolitotomi böbrek taşı hastalıklarının etkin tedavi seçeneğidir ve yaygın olarak kullanılır. Açık böbrek cerrahisi gibi diğer cerrahi girişimler ile karşılaştırıldığı zaman, perkutan nefrolitotominin daha az morbidite ve girişim sonrası hasta rahatsızlığına sahip olması nedeniyle bu girişim, Türkiye ve dünyadaki üroloji kliniklerin çoğunda sıklıkla açık cerrahiye tercih edilir. Bu derlemede, perkutan nefrolitotominin edikasyonları ve sınırlamalarının tartışılması, uygun hasta seçimi, tümü başarılı bir tıbbi müdahale için önemli olan intrarenal litotripsi cihazları, prosedürden sonra böbrek drenajını sağlayan cihazlar ve ayrıca cerrahi tekniğin önemli noktalarını tartışmak amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Böbrek taşı, Litotripsi, Perkutan nefrolitotomi

Mustafa Sofikerim. Percutaneous Nephrolithotomy: Indications and Technique. Erciyes Med J. 2008; 30(1): 30-36

Corresponding Author: Mustafa Sofikerim
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale