ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549
Erciyes Medical Journal [Erciyes Med J]
Erciyes Med J. 1979; 1(1): 37-49

Keto SteroidlerinTayin Yöntemlerindeki Son Gelişmeler

Ahmet Ünal
Kayseri Üniversitesi Gevher Nesibe Tıp Fakültesi Hormon Laboratuvar Uzmanı


Ahmet Ünal. Keto SteroidlerinTayin Yöntemlerindeki Son Gelişmeler. Erciyes Med J. 1979; 1(1): 37-49

Corresponding Author: Ahmet Ünal, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale