ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549
Erciyes Medical Journal Xanthomonas Maltophilia Peritonitis in Two Patients Receiving Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis [Erciyes Med J]
Erciyes Med J. 2008; 30(1): 37-39

Xanthomonas Maltophilia Peritonitis in Two Patients Receiving Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis

Ramazan Çetinkaya1, Abdullah Uyanık2, Rahsan Yıldırım3, Yusuf Bilen3, Mustafa Keles2, Nurdan Şimşek3, Dilara Bayraktutan3
1Department of Nephrology Antalya Education and Research Hospital Antalya, Turkey
2Department of Nephrology, Atatürk University Medical Faculty
3Department of Internal Medicine, Atatürk University Medical Faculty

Peritonitis is common and sometimes becomes a challenging complication of peritoneal dialysis. Xanthomonas maltophilia (XM) infection has only been occasionally reported in patients receiving chronic peritoneal dialysis. We presented 2 peritonitis cases with XM, one recovered without the need of catheter removal whereas the other lost the CAPD catheter. Both patients were diagnosed within the last three months of our clinic practice.

Keywords: Peritonitis, Peritoneal dialysis, Xanthomonas maltophilia

Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi Uygulanmakta Olan İki Hastada Xanthomonas Maltophilia Peritoniti

Ramazan Çetinkaya1, Abdullah Uyanık2, Rahsan Yıldırım3, Yusuf Bilen3, Mustafa Keles2, Nurdan Şimşek3, Dilara Bayraktutan3
1Department of Nephrology Antalya Education and Research Hospital Antalya, Turkey
2Department of Nephrology, Atatürk University Medical Faculty
3Department of Internal Medicine, Atatürk University Medical Faculty

Peritonit oluşumu periton diyalizi hastalarında yaygın ve uğraştırıcı komplikasyonlardan birisidir. Xanthomonas maltophilia (XM) peritoniti ise bu hastalarda sık bildirilen bir peritonit etkeni değildir. Kliniğimizde takip ettiğimiz iki sürekli periton diyaliz hastasında peritonit etkeni olarak XM saptadık. Bu iki hastadan birisinde periton kateterini çekmek zorunda kaldık. Diğeri ise kateter kaybedilmeden tedavi edildi. Nadir görülen bir etken olmasına karşılık genelde ciddi seyirli bir peritonite yol açtığı için konuya dikkat çekmek amacıyla bu iki olguyu sunmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Periton diyalizi, Peritonit, Xanthomonas maltophilia

Ramazan Çetinkaya, Abdullah Uyanık, Rahsan Yıldırım, Yusuf Bilen, Mustafa Keles, Nurdan Şimşek, Dilara Bayraktutan. Xanthomonas Maltophilia Peritonitis in Two Patients Receiving Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis. Erciyes Med J. 2008; 30(1): 37-39

Corresponding Author: Ramazan Çetinkaya
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale