ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549
Erciyes Medical Journal A Concise Review: Ghrelin and Reproductive System [Erciyes Med J]
Erciyes Med J. 2011; 33(4): 317-320

A Concise Review: Ghrelin and Reproductive System

Birkan Yakan
Faculty of Medicine, Erciyes University, Histology and Embryology, Kayseri - Turkey

Ghrelin is a hormone, which has effects on growth hormone (GH) secretion, appetite, food intake, carbohydrate metabolism, gastrointestinal system, cardiovascular system, cell proliferation and reproductive system. Ghrelin, the endogen ligand of the GH secretagogue receptor (GHS-R), has been recently demonstrated as a pleiotropic regulator involved in a large array of endocrine and non-endocrine functions, including food intake and energy balance. The data so far available strongly suggest that, through local and /or systemic actions, ghrelin operates as a novel regulator of gonadal function that may contribute to the integrated control of energy balance and reproduction.

Keywords: Stomach; Ghrelin; Immunohistochemistry

Ghrelin ve Üreme Sistemi İlişkisine Dair Kısa Bir Derleme

Birkan Yakan
Faculty of Medicine, Erciyes University, Histology and Embryology, Kayseri - Turkey

Ghrelin büyüme hormonu salgılanması, iştah, gıda alımı, karbonhidrat metabolizması, gastrointestinal sistem, kardiyovasküler sistem, hücre proliferasyonu ve üreme sistemi üzerine etkileri olan bir hormondur. Büyüme hormonu (GH) salgılatıcı reseptörün endojen ligandı olan ghrelin'in son zamanlarda aralarında enerji dengesi ve üreme de dahil olmak üzere endokrin ve endokrin olmayan pek çok işlevde büyük bir düzenleyici rolü olduðu gösterilmiştir. Bulgular, aralarında enerji dengesi ve üremeyi de kapsayacak şekilde ghrelin'in gonadal fonksiyonlar üzerinde lokal ve/veya sistemik bir etkiyle düzenleyici bir rol oynadığını kuvvetle düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Mide; Grelin; İmmünohistokimya

Birkan Yakan. A Concise Review: Ghrelin and Reproductive System. Erciyes Med J. 2011; 33(4): 317-320

Corresponding Author: Birkan Yakan
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale