ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549
Erciyes Medical Journal Basal Cell Carcinoma of the Labium Majus [Erciyes Med J]
Erciyes Med J. 2008; 30(1): 52-54

Basal Cell Carcinoma of the Labium Majus

Umut Özbebit1, Teoman Eskitaşçıoğlu2, Galip Kemali Günay3
1Department of Plastic and Reconstructive Surgery Van State Hospital
2Department of Plastic Surgery and Reconstruction Erciyes University, Kayseri, Turkey
3Department of Plastic and Reconstructive Surgery Erciyes University Medical Faculty

Basal cell carcinoma,the most common human malignancy,accounting for %75 of non- melanoma skin cancer,is uncommon on unexposed skin such as the perianal and genital regions. We describe a woman with basal cell carcinoma of the vulva treated with local resection. Vulvar basal cell carcinoma's account %2 of vulvar cancers. The aetiology of vulvar basal cell carcinoma is not known, early diagnosis is important.

Keywords: Carcinoma, Basal Cell, Vulva neoplasms

Labium Majusta Bazal Hücreli Karsinom

Umut Özbebit1, Teoman Eskitaşçıoğlu2, Galip Kemali Günay3
1Department of Plastic and Reconstructive Surgery Van State Hospital
2Department of Plastic Surgery and Reconstruction Erciyes University, Kayseri, Turkey
3Department of Plastic and Reconstructive Surgery Erciyes University Medical Faculty

Bazal hücreli karsinom, perianal ve genital bölge gibi deri alanlarında nadir olarak karşılaşılan ancak non-melonama deri kanserlerinin %75'ini oluşturan, insanlarda en sık görülen malignensidir. Biz burada lokal rezeksiyonla tedavi ettiğimiz labium majusta bazal hücreli karsinomu olan bir kadın hastayı sunduk. Vulvar bazal hücreli karsinomun vulvar kanserler arasındaki görülme oranı %2'dir. Vulvar bazal hücreli karsinomun etiyolojisi bilinmemektedir ve erken teşhis önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Bazal Hücreli Karsinom, Vulva Kanserleri

Umut Özbebit, Teoman Eskitaşçıoğlu, Galip Kemali Günay. Basal Cell Carcinoma of the Labium Majus. Erciyes Med J. 2008; 30(1): 52-54

Corresponding Author: Umut Özbebit
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale