ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549
Erciyes Medical Journal A Case Of Lumbar Disk Herniation With Hidden Thoracic Spinal Cord Neurilemmoma [Erciyes Med J]
Erciyes Med J. 1995; 17(2): 174-178

A Case Of Lumbar Disk Herniation With Hidden Thoracic Spinal Cord Neurilemmoma

Doğan Boylu, N Mehmet Muhtaroğlu, Yıldız Kardaş
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Kayseri


Lomber Disk Hernisi Altında Gizli Kalan Bir Spinal Kord Nörilemma Olgusu

Doğan Boylu, N Mehmet Muhtaroğlu, Yıldız Kardaş
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Kayseri


Doğan Boylu, N Mehmet Muhtaroğlu, Yıldız Kardaş. A Case Of Lumbar Disk Herniation With Hidden Thoracic Spinal Cord Neurilemmoma. Erciyes Med J. 1995; 17(2): 174-178

Corresponding Author: Doğan Boylu
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale