ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549
Erciyes Medical Journal [Erciyes Med J]
Erciyes Med J. 1979; 1(3): 139-149

Tonsilitisin Etiyolojisinde Virüslerin Rolü

Yusuf Özbal1, Kuten Kurtkan
1K. Ü. Gev. Nes. Tıp Fak. Mikrobiyoloji Bilim Dalı, Kaysei
2K. Ü. Gev. Nes. Tıp Fak. Kulak-Burun-Boğaz Bilim Dalı Kayseri


Yusuf Özbal, Kuten Kurtkan. Tonsilitisin Etiyolojisinde Virüslerin Rolü. Erciyes Med J. 1979; 1(3): 139-149

Corresponding Author: Yusuf Özbal
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale