ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549
Erciyes Medical Journal A Case of Transverse Vaginal Septum Diagnosed During Labor [Erciyes Med J]
Erciyes Med J. 2005; 27(3): 136-138

A Case of Transverse Vaginal Septum Diagnosed During Labor

Yusuf Üstün, Yaprak Engin Üstün, Şahin Zeteroğlu, Güler Şahin, Mansur Kamacı
Yüzüncü Yıl University Faculty of Medicine Gynecology and Obstetrics Department, Van-Turkey

Transverse vaginal septum is the result of faulty canalization of the embryonic vagina. We described a case of transverse vaginal septum with a small central aperture diagnosed during labor. An 18-years-old girl at 28 weeks of gestation presented to our obstetric department complaining of symptoms of preterm delivery. Pelvic and vaginal ultrasonography, with gynecologic examination established a diagnosis of transverse vaginal septum in mid- vagina. An incision in the vaginal septum allowed us to see the head of the fetus in the vagina. The diagnosis of transverse vaginal septum was confirmed during labor and excision of the septum prevented the uterine rupture.

Keywords: Vagina, labor, obstetric, Mullerian ducts

Doğum Eylemi Sırasında Tanı Almış Bir Transvers Vajinal Septum Olgusu

Yusuf Üstün, Yaprak Engin Üstün, Şahin Zeteroğlu, Güler Şahin, Mansur Kamacı
Yüzüncü Yıl University Faculty of Medicine Gynecology and Obstetrics Department, Van-Turkey

Transvers vaginal septum embriyonik vajinanın hatalı kanalizasyonu sonucu ortaya çıkmaktadır. Doğum sırasında tanısı konulan küçük bir orifise sahip transvers vaginal septum olgusu tanımlanmıştır. On sekiz yaşında, 28 haftalık gebeliğe sahip olgu kliniğimize preterm eylem bulgularıyla başvurmuş, yapılan pelvik muayene ve ultrasonografi ile mid-vaginadaki transvers septum tanısı konmuştur. Bu septum insize edildiğinde fetal başın vajende olduğu izlenmiştir. Eylemdeki bir hastada (Septumun)tanısının konması ve eksize edilmesi uterus rüptürünü önlemiştir.

Anahtar Kelimeler: Vajen, doğum, Müller kanalı

Yusuf Üstün, Yaprak Engin Üstün, Şahin Zeteroğlu, Güler Şahin, Mansur Kamacı. A Case of Transverse Vaginal Septum Diagnosed During Labor. Erciyes Med J. 2005; 27(3): 136-138

Corresponding Author: Yusuf Üstün
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale