ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549
Erciyes Medical Journal [Erciyes Med J]
Erciyes Med J. 1986; 8(1): 3-10

Tetrasiklik Antidepresan Maprotilin'in İzole Kurbağa Rectus Abdominis Kasında Asetilkolin ve Potasyum Klorürle Etkileşimi

Yalçın Tekol1


Yalçın Tekol. Tetrasiklik Antidepresan Maprotilin'in İzole Kurbağa Rectus Abdominis Kasında Asetilkolin ve Potasyum Klorürle Etkileşimi. Erciyes Med J. 1986; 8(1): 3-10

Corresponding Author: Yalçın Tekol
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale