ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549
Erciyes Medical Journal [Erciyes Med J]
Erciyes Med J. 1979; 1(2): 37-43

Deneysel Mendelson Sendromu

Haziran Yalçınkaya1, Tahir E Patıroğlu, Şahin Yardım
1K. Ü. Gevher Nesibe Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Bilim Dalı Uzmanı
2K. Ü. Gevher Nesibe Tıp Fakültesi Patoloji Bilim Dalı Öğretim Görevlisi
3K. Ü. Gevher Nesibe Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Öğr. Gör.


Haziran Yalçınkaya, Tahir E Patıroğlu, Şahin Yardım. Deneysel Mendelson Sendromu. Erciyes Med J. 1979; 1(2): 37-43

Corresponding Author: Haziran Yalçınkaya
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale