ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549
Erciyes Medical Journal The Isolation and Identification of Mycobacteria from The Patients Prediagnosed As Tuberculosis and Distribution of Them to The Years [Erciyes Med J]
Erciyes Med J. 1992; 14(1): 90-97

The Isolation and Identification of Mycobacteria from The Patients Prediagnosed As Tuberculosis and Distribution of Them to The Years

Mustafa Özcan, Şir Ahmet Fazlı
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye

Keywords: Acido Resistance Bacilli (ARB), Tuberculosis, Prediagnose.

Tuberkuloz Ön Tanılı Hastalardan Mikobakteri'lerin İzolasyonu Tip Tayini ve Yıllara Göre Dağılımı

Mustafa Özcan, Şir Ahmet Fazlı
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Aside Rezistan Basil(A.R.B).Tüberküloz, Öntanı.

Mustafa Özcan, Şir Ahmet Fazlı. The Isolation and Identification of Mycobacteria from The Patients Prediagnosed As Tuberculosis and Distribution of Them to The Years. Erciyes Med J. 1992; 14(1): 90-97

Corresponding Author: Mustafa Özcan
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale