ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549
Erciyes Medical Journal The Efficacy Of Rectal Sodium Diclofenac Postoperative Pain In Children [Erciyes Med J]
Erciyes Med J. 1993; 15(2): 148-151

The Efficacy Of Rectal Sodium Diclofenac Postoperative Pain In Children

Avni Babacan, Lale Karabıyık, Can Başaklar, Şahin Yardım
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi,Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye


Çocuklarda Postoperatif Analjezinin Sağlanmasında Rektal Diklofenak Sodyum'un Rolü

Avni Babacan, Lale Karabıyık, Can Başaklar, Şahin Yardım
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi,Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye


Avni Babacan, Lale Karabıyık, Can Başaklar, Şahin Yardım. The Efficacy Of Rectal Sodium Diclofenac Postoperative Pain In Children. Erciyes Med J. 1993; 15(2): 148-151

Corresponding Author: Avni Babacan
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale