ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549
Erciyes Medical Journal The Role of Procalcitonin in Diagnosis and Following of Infectious Diseases [Erciyes Med J]
Erciyes Med J. 2000; 22(2): 105-109

The Role of Procalcitonin in Diagnosis and Following of Infectious Diseases

Orhan Yıldız, Bilgehan Aygen
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloj i ve infeksiyon Hastalıkları, Kayseri


İnfeksiyon Hastalıklarının Tanı ve Takibinde Prokalsitoninin Yeri

Orhan Yıldız, Bilgehan Aygen
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloj i ve infeksiyon Hastalıkları, Kayseri


Orhan Yıldız, Bilgehan Aygen. The Role of Procalcitonin in Diagnosis and Following of Infectious Diseases. Erciyes Med J. 2000; 22(2): 105-109

Corresponding Author: Orhan Yıldız
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale