ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549
Erciyes Medical Journal A Case of Malignant Melanoma With Disseminated Hemorrhagic Metastases [Erciyes Med J]
Erciyes Med J. 2004; 26(2): 86-89

A Case of Malignant Melanoma With Disseminated Hemorrhagic Metastases

Özlem Er1, Hasan Şenol Coşkun1, Metin Özkan1, Olgun Kontaş2, Abdulhakim Coşkun3, Ahmet Menkü4
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Medikal Onkoloji, Kayseri
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji, Kayseri
3Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji, Kayseri
4Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin Cerrahi, Kayseri

Around 4-5% of all patients with malignancy present with metastasis of unknown origin; the group of patients who have hemorrhagic metastases particularly involve malignant melanoma, renal cell carcinoma and choriocarcinoma. A case of malignant melanoma with disseminated hemorrhagic metastases to the brain, ovary and both breasts was presented. The literature was reviewed in relation to clinical, radiologic, histopathologic and immunohistochemical findings.

Keywords: Hemorrhagie, Malignant melanoma, Metastasis

Yaygın Hemorajik Metastazlarla Seyreden Bir Malign Melanom Olgusu

Özlem Er1, Hasan Şenol Coşkun1, Metin Özkan1, Olgun Kontaş2, Abdulhakim Coşkun3, Ahmet Menkü4
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Medikal Onkoloji, Kayseri
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji, Kayseri
3Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji, Kayseri
4Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin Cerrahi, Kayseri

Malign hastaların yaklaşık %4-5'i primeri bilinmeyen metastatik hastalıkla başvurmaktadırlar; bunlar içinde hemorajik metastazlarla seyreden grup özellikle malign melanom, renal hücreli karsinom, koriokarsinom olgularını içerir. Burada intrakranial, over ve bilateral memede yaygın hemorajik metastazları olan bir malign melanom olgusu sunuldu. Klinik, radyolojik, histopatolojik ve immunhistokimyasal bulguların ışığında literatür gözden geçirildi.

Anahtar Kelimeler: Hemoraji, Malign melanom, Metastaz

Özlem Er, Hasan Şenol Coşkun, Metin Özkan, Olgun Kontaş, Abdulhakim Coşkun, Ahmet Menkü. A Case of Malignant Melanoma With Disseminated Hemorrhagic Metastases. Erciyes Med J. 2004; 26(2): 86-89

Corresponding Author: Özlem Er
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale