ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549
Erciyes Medical Journal The Effects of Preincubation Temperature and Some Metal Ions on Human Vitreous Arginase [Erciyes Med J]
Erciyes Med J. 1998; 20(4): 249-252

The Effects of Preincubation Temperature and Some Metal Ions on Human Vitreous Arginase

M Ferit Gürsu1, H Ergin Dülger2, Sema Ozan3, Şendoğan Gülen4
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Elazığ
2Adalet Bakanlığı,Adli Tıp Kurumu,İstanbul
3Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, Elazığ
4Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı Edirne, Türkiye

Keywords: Arginase, Metals, Ions, Vitreus Body.

Preinkübasyon Isısının ve Bazı Metal İyonlarının İnsan Humor Vitreus Arginazı Üzerine Etkileri

M Ferit Gürsu1, H Ergin Dülger2, Sema Ozan3, Şendoğan Gülen4
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Elazığ
2Adalet Bakanlığı,Adli Tıp Kurumu,İstanbul
3Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, Elazığ
4Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı Edirne, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Arginaz, İyonlar, Metaller, Vitreus.

M Ferit Gürsu, H Ergin Dülger, Sema Ozan, Şendoğan Gülen. The Effects of Preincubation Temperature and Some Metal Ions on Human Vitreous Arginase. Erciyes Med J. 1998; 20(4): 249-252

Corresponding Author: M Ferit Gürsu
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale