ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549
Erciyes Medical Journal Two Multiple Sclerosis Cases Confused with Cerebral Tumor [Erciyes Med J]
Erciyes Med J. 2008; 30(2): 111-116

Two Multiple Sclerosis Cases Confused with Cerebral Tumor

Vaner Köksal1, Mehmet Ali Ekici2, Ahmet Menkü1, Turgay Bulut1, Ibrahim Suat Öktem1
1Department of Neurosurgery, Erciyes University Medical Faculty, Kayseri, Turkey
2Clinics of Neurosurgery State Hospital of Kayseri, Turkey

Multiple sclerosis (MS) is an inflammatory disease of central nervous system. As a result of the damage done to the myelin, lesions termed as plaques are formed in the white matter. The sizes of those plaques vary from milimetric values to 4-5cm. Large lesions of that size may behave like an abscess or tumor in the brain. Differentiating single lesions from gliomas, and distinguishing multiple lesions from tumor or abscess, are not easy processes. In the present study, we made an effort to denote that large and multiple MS lesions should be included in the differential diagnosis of intracranial space-occupying lesions, as well.

Keywords: Brain neoplasms, demyelinization diseases, multiple sclerosis

Serebral Tümörle Karışan İki Multiple Skleroz Olgusu

Vaner Köksal1, Mehmet Ali Ekici2, Ahmet Menkü1, Turgay Bulut1, Ibrahim Suat Öktem1
1Department of Neurosurgery, Erciyes University Medical Faculty, Kayseri, Turkey
2Clinics of Neurosurgery State Hospital of Kayseri, Turkey

Multipl Skleroz (MS) santral sinir sisteminin otoimmün inflamatuar bir hastalığıdır. Miyelinin hasarına bağlı olarak beyaz cevherde plak adı verilen lezyonlar oluşturur. Bu plakların boyutları milimetrik birimlerden 4-5 cm'e kadar değişebilir. Bu boyuttaki büyük lezyonlar beyinde tümör veya bir apse gibi davranış sergileyebilir. Tek olan lezyonları gliomlardan ve iki veya daha çok sayıda olanları metastatik tümör veya apseden ayırmak kolay olmaz. Bu yazıda intrakraniyal yer kaplayıcı lezyonların ayırıcı tanısında, multipl karakterli ve büyük boyutlu MS lezyonlarının da hatırlanması gerekliliğini vurgulamaya çalıştık.

Anahtar Kelimeler: Beyin Neoplazmları, Demiyenizasyon hastalıkları, Multiple skleroz

Vaner Köksal, Mehmet Ali Ekici, Ahmet Menkü, Turgay Bulut, Ibrahim Suat Öktem. Two Multiple Sclerosis Cases Confused with Cerebral Tumor. Erciyes Med J. 2008; 30(2): 111-116

Corresponding Author: Vaner Köksal
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale