ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549
Erciyes Medical Journal Acute Inflammatory Demyelinating Polyneuropathy After Tetanose Vaccination [Erciyes Med J]
Erciyes Med J. 2005; 27(1): 40-43

Acute Inflammatory Demyelinating Polyneuropathy After Tetanose Vaccination

Abdulkadir Koçer, Ülkü Türk Börü, Cevdet Bilge
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji, İstanbul

A 17-year-old girl presented with a 3-day history of weakness, tingling and numbness. Neurological examination demonstrated normal muscle bulk but severe weakness in distal muscles of extremities. Sensory examination revealed decreased vibration in lower extremities. Deep tendon reflexes were absent, except for bilaterally marked diminished biceps reflexes and normal right sided triceps reflexes. The patient had a history of tetanus vaccinations, one month and two days prior to admission. After laboratory examination and electrodiagnostic studies, diagnosis of acute inflammatory demyelinating polyneuropathy (GB) related to tetanose antitoxin was made.

Keywords: Acute inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy, Vaccine, tetanus

Tetanos Aşısı Sonrası Gelişen Akut Enflamatuvar Demiyelinizan Polinöropati

Abdulkadir Koçer, Ülkü Türk Börü, Cevdet Bilge
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji, İstanbul

Onyedi yaşında kız çocuğu üç günlük karıncalanma ve uyuşma şikayetleriyle başvurdu. Nörolojik muayenede normal kas kitlesi ve ekstremite uçlarındaki kaslarda güçsüzlük tespit edildi. Alt ekstremitede vibrasyon hissinde azalma bulundu. Sağ triceps refleksi normal ve iki taraflı olarak biceps refleksi azalmış olarak değerlendirilirken, diger derin tendon refleksleri alınamadı. Şikayetlerin başlangıcından bir ay ve iki gün önce olmak üzere iki kez tetanos asısı öyküsü mevcuttu. Laboratuvar araştırmaları ve elektrodiagnostik çalışmalar sonrasında, tetanos asısı sonrası gelişen akut enflamatuvar demiyelinizan polinöropati tanısı kondu.

Anahtar Kelimeler: Akut enflamatuvar demiyelinizan polinöropati, Tetanos, aşısı

Abdulkadir Koçer, Ülkü Türk Börü, Cevdet Bilge. Acute Inflammatory Demyelinating Polyneuropathy After Tetanose Vaccination. Erciyes Med J. 2005; 27(1): 40-43

Corresponding Author: Abdulkadir Koçer
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale