ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549
Erciyes Medical Journal Unoperated Giant Cerebellar Hematoma: Case Report [Erciyes Med J]
Erciyes Med J. 2005; 27(1): 36-39

Unoperated Giant Cerebellar Hematoma: Case Report

The treatment of patients with spontaneous intracerebellar hematoma (SIH) still remains controversial. Computerized tomography (CT) offers early and accurate diagnosis of SIH, the size and location of SIH can be precisely defined. The main prognostic factors affecting the outcome are the clinical state of the patient on admission, the size and localization of the hematoma, compression of brain-stem, and the presence of intraventricular hematoma and hydrocephalus. In this report, a 62 year old female patient with a giant cerebellar hematoma who was treated medically was presented.

Keywords: Cerebellar hemorrhage, Computed tomography, Hydrocephalus, Hypertension

Opere Edilmeyen Dev Serebellar Hematom: Olgu Sunumu

Spontan intraserebellar hematomlu (SİH) hastaların tedavisi halen tartışmalıdır. Bilgisayarlı tomografi (BT) SİH'un erken ve doğru tanısını sağlar, SİH'un boyut ve lokalizasyonu kesin bir şekilde tanımlanabilir. Sonucu etkileyen temel prognostik faktörler hastanın başvuru sırasındaki klinik durumu, hematomun boyut ve lokalizasyonu, beyin sapı basısı, intraventriküler kanama ve hidrosefali varlığıdır. Bu çalışmada altmış iki yaşında tıbbi tedavi yapılan dev serebellar hematomlu bayan hasta sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Bilgisayarlı tomografi, Hidrosefali, Hipertansiyon, Serebellar hemoraji

. Unoperated Giant Cerebellar Hematoma: Case Report. Erciyes Med J. 2005; 27(1): 36-39
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale