ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549
Erciyes Medical Journal Application of Bayes Theorem In Genetic Counseling [Erciyes Med J]
Erciyes Med J. 2004; 26(2): 81-85

Application of Bayes Theorem In Genetic Counseling

Sennur Demirel1, Said Bodur2
1Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik, Konya
2Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Halk Sağlığı, Konya

The authors aimed to show the application of the principles of Bayes theorem for calculation of carrier risks in single-gene disorders. Bayes theorem gives an opportunity for the use of family history and also the use of all present information in diagnosis. It is highly suitable for clinical application because its use is independent of the study's designs. The theorem allows the analysis of risk factors in early diagnosis by using computer systems. Bayes theorem supplies the quick combination of the correct information to find out the closest probability in the calculation of re-occurrence of genetic diseases.

Keywords: Bayes theorem, Single-gene defect

Genetik Danışmada Bayes Teoreminin Uygulamaları

Sennur Demirel1, Said Bodur2
1Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik, Konya
2Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Halk Sağlığı, Konya

Bu çalışmada, tek gen hastalıklarının taşıyıcılık risklerinin hesaplanmasında, Bayes teoremi prensiplerinin genetik danışmada kullanımı uygulamalı olarak incelendi. Bayes teoremi, aile hikayesi ve elverişli bilgilerin tümünün birden değerlendirilmesine imkan sağlayarak klinik analizi kolaylaştırmaktadır. Ayrıca bilgisayar destekli tanısal yaklaşımda önceden riskleri hesaplayabilme olanağına sahiptir. Bayes teoremi, genetik hastalıkların tekrarlama risklerinin hesaplanmasında en yakın olasılığı bulmak için doğru bilgilerin hızlı kombinasyonunun sağlanmasında yardımcı olur.

Anahtar Kelimeler: Bayes teoremi, Tek gen hastalıkları

Sennur Demirel, Said Bodur. Application of Bayes Theorem In Genetic Counseling. Erciyes Med J. 2004; 26(2): 81-85

Corresponding Author: Sennur Demirel
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale