ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549
Erciyes Medical Journal The Role of Parental Attitudes in The Superego Formation [Erciyes Med J]
Erciyes Med J. 1994; 16(1): 79-84

The Role of Parental Attitudes in The Superego Formation

Fikret Aldanmaz, Aslan Oğuz, Semra Dündar
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri, Kayseri, Türkiye


Süperegonun Yapılanmasında Anababa Tutumlarının Rolü

Fikret Aldanmaz, Aslan Oğuz, Semra Dündar
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri, Kayseri, Türkiye


Fikret Aldanmaz, Aslan Oğuz, Semra Dündar. The Role of Parental Attitudes in The Superego Formation. Erciyes Med J. 1994; 16(1): 79-84

Corresponding Author: Fikret Aldanmaz
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale