ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549
Erciyes Medical Journal [Erciyes Med J]
Erciyes Med J. 1979; 1(3): 121-128

Gastroenteritli Olgulardan İzole Edilen Bazı Patojen Escherichia Coli Serotipleri

Yusuf Özbal1, Mustafa Öztürk, Meral Öner
1K. Ü. Gev. Nes. Tıp Fak. Mik. Bilim Dalı Öğr. Görevlisi, Kayseri
2K. Ü. Gev. Nes. Tıp Fak. Pediatri Bilim Dalı Öğr. Üyesi Kayseri
3K. Ü. Gev. Nes. Tıp Fak. Pediatri Bilim Dalı Asistanı, Kayseri


Yusuf Özbal, Mustafa Öztürk, Meral Öner. Gastroenteritli Olgulardan İzole Edilen Bazı Patojen Escherichia Coli Serotipleri. Erciyes Med J. 1979; 1(3): 121-128

Corresponding Author: Yusuf Özbal
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale