ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549
Erciyes Medical Journal Hemichoreoathetosis And Hemiballismus Due To Cerebrovascular Accidents [Erciyes Med J]
Erciyes Med J. 1996; 18(2): 112-114

Hemichoreoathetosis And Hemiballismus Due To Cerebrovascular Accidents

Murat Aksu, Aysun Akboyraz, Ali Soyuer, Handan Turan, Ali Özdemir Ersoy
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Kayseri


Serebrovasküler Hastalığa Bağlı Hemikoreoatetoz Ve Hemiballismus

Murat Aksu, Aysun Akboyraz, Ali Soyuer, Handan Turan, Ali Özdemir Ersoy
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Kayseri


Murat Aksu, Aysun Akboyraz, Ali Soyuer, Handan Turan, Ali Özdemir Ersoy. Hemichoreoathetosis And Hemiballismus Due To Cerebrovascular Accidents. Erciyes Med J. 1996; 18(2): 112-114

Corresponding Author: Murat Aksu
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale