ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549
Erciyes Medical Journal Primer Progressive Aphasia [Erciyes Med J]
Erciyes Med J. 2003; 25(3): 150-156

Primer Progressive Aphasia

Yahya Karaman, Abdullah Talaslıoğlu, Murat Aksu
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji, Kayseri

We report a 49-year-old male patient old with progressive motor diysphasia which developed in a period of two years. Clinical and laboratory findings suggested the case to be the syndrome of primary progressive nonfluent aphasia; the case was presented and discussed.

Keywords: Dementia, Progressive aphasia

Primer Progressif Afazi

Yahya Karaman, Abdullah Talaslıoğlu, Murat Aksu
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji, Kayseri

İki yıl içinde ilerleyici motor disfazi gelişen 49 yaşında erkek hasta klinik ve laboratuvar bulgularının nadir görülen sendromlardan primer progressif motor afaziye uyması nedeniyle takdim edilmiş ve tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Demans, Progressif afazi

Yahya Karaman, Abdullah Talaslıoğlu, Murat Aksu. Primer Progressive Aphasia. Erciyes Med J. 2003; 25(3): 150-156

Corresponding Author: Yahya Karaman
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale