ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549
Erciyes Medical Journal [Erciyes Med J]
Erciyes Med J. 1991; 13(1): 136-140

Multinodüler Guatrın Cerrahi Tedavisinden Sonra Proflaktik Tiroksinin Yeri

Yücel Arıtaş
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Profesörü


Yücel Arıtaş. Multinodüler Guatrın Cerrahi Tedavisinden Sonra Proflaktik Tiroksinin Yeri. Erciyes Med J. 1991; 13(1): 136-140

Corresponding Author: Yücel Arıtaş, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale