ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549
Erciyes Medical Journal Simple But A Reliable Technique: Ventriculosubgaleal Shunt [Erciyes Med J]
Erciyes Med J. 2010; 32(4): 305-310

Simple But A Reliable Technique: Ventriculosubgaleal Shunt

İbrahim Suat Öktem1, Vaner Köksal2
1Department of Neurosurgery, Erciyes University, Kayseri - Turkey
2Neurosurgery Clinics Rize 82. year State Hospital, Rize-Turkey

Ventriculosubgaleal shunt technique is a simple and cost-effective method that can temporarily maintain CSF flow in newborn infants with hydrocephalus. Although the technique had been described 100 years ago, only few updates have been found in the literature. Department of Neurosurgery in Medical School of Erciyes University has applied ventriculosubgaleal shunt (VSGS) technique on 40 cases in a period of 40 years and continues to perform it when indicated. While 32 of those cases were premature infants with symptomatic hydrocephalus which occurred after an intraventricular hemorrhage arising from germinal matrix, 6 were full- term infants who exhibited symptomatic hydrocephalus due to intraventricular hemorrhage originating from Vitamin K deficiency. In 2 cases, the technique had been applied against the symptomatic hydrocephalus occurring as a result of the removal of the shunt due to ventriculoperitoneal shunt meningitis. No complications observed during the procedure and we aimed to present this rather old and forgotten, but reliable, shunt technique step by step along with figures.

Keywords: Hydrocephalus; Infant, Premature; Intraventricular Hemorrhage; Cerebrospinal Fluid Shunt

Basit Ama Güvenilir Bir Teknik: Ventrikülosubgaleal Şant

İbrahim Suat Öktem1, Vaner Köksal2
1Department of Neurosurgery, Erciyes University, Kayseri - Turkey
2Neurosurgery Clinics Rize 82. year State Hospital, Rize-Turkey

Ventrikülosubgaleal şant (VSGŞ) uygulaması, özellikle yeni doğmuş hidrosefalisi olan bebeklerde beyin omurilik sıvısının geçici akışını sağlayan basit ve ucuz bir seçenekdir. Tekniğin yaklaşık 100 yıl önce tarif edilmesine rağmen, günümüze kadar literatürde çok az güncellendiği görülmektedir. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin Cerrahisi bölümünde yaklaşık 10 yıldır toplam 40 olguda VSGŞ yöntemi uygulanmış olup, endikasyonu konulan olgularda uygulamaya devam edilmektedir. Bu olgulardan 32’si prematür bebekler olup, germinal matriksten kaynaklanan intraventriküler kanama sonrası ve 6’sı zamanında doğan bebekler olup K vitamini eksikliği nedeniyle gelişen intra ventriküler kanama sonrası hidrosefali kliniği oluşan olgulardı. İki olguda ise ventriküloperitoneal şant menenjiti nedeniyle şantın çıkarılması sonrasında ortaya çıkan hidrosefali kliniği için uygulanmıştı. İşlem sırasında herhangi bir komplikasyon yaşanmamış olup, uygulamış olduğumuz eski, unutulmuş ama güvenilir olduğunu düşündüğümüz bu şant tekniğini resimler eşliğinde adım adım sunmaya çalıştık.

Anahtar Kelimeler: Beyin-Omurilik Sıvısı Şantları; Hidrosefali; İnfant, Prematür; İntraventriküler kanama

İbrahim Suat Öktem, Vaner Köksal. Simple But A Reliable Technique: Ventriculosubgaleal Shunt. Erciyes Med J. 2010; 32(4): 305-310

Corresponding Author: Vaner Köksal, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale