ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549
Erciyes Medical Journal Posterior Mediastinal Goitre [Erciyes Med J]
Erciyes Med J. 1998; 20(3): 228-230

Posterior Mediastinal Goitre

İnci Gülmez1, Fahri Oğuzkaya2, Figen Öztürk3, F. Sema Oymak1, Mustafa Demirel1
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye
3Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye

Keywords: Goiter, Mediastinum, Posterior

Posterior Mediastinal Guatr

İnci Gülmez1, Fahri Oğuzkaya2, Figen Öztürk3, F. Sema Oymak1, Mustafa Demirel1
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye
3Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Guatr, Mediasten, Posterior.

İnci Gülmez, Fahri Oğuzkaya, Figen Öztürk, F. Sema Oymak, Mustafa Demirel. Posterior Mediastinal Goitre. Erciyes Med J. 1998; 20(3): 228-230

Corresponding Author: İnci Gülmez
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale