ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549
Erciyes Medical Journal Comparison of IGF-1, IGFBP-3, and Estradiol Levels in Cyst Fluid and Serums of Postmenopausal Women with Benign and Malignant Tumor [Erciyes Med J]
Erciyes Med J. 2008; 30(1): 19-23

Comparison of IGF-1, IGFBP-3, and Estradiol Levels in Cyst Fluid and Serums of Postmenopausal Women with Benign and Malignant Tumor

Ceren Dinçer Ata1, Ibrahim Serdar Serin1, Fatih Tanrıverdi2, Kürşat Ünlühızarcı2
1Department of Obstetrics and Gynecology, Erciyes University Medical Faculty
2Department of Endocrinology, Faculty of Medicine, Erciyes University, Kayseri, Turkey

Purpose: Ovarian cancer is the most significant cause of morbidity and mortality among gynecologic cancers. Recently, effects of sex steroids and IGF/IGFBP system, which are the most important risk factors of ovarian cancer, has been investigated. In the present study, we compared the IGF-1, IGFBP-3, and estradiol levels in cyst fluid and serums of postmenopausal women with benign and malignant ovarian tumor.
Materials and Methods: In total, 28 patients,12 patients with malignant ovarian tumor and 16 patients with benign ovarian tumor, were included in the study. In order to minimize the hormonal changes taking place during menstrual cycle, only postmenopausal patients were included in the present study. IGF-1, IGFBP-3, and estradiol levels were measured in cyst fluid and serums.
Results: Estradiol level in cyst fluid of patients with malignant ovarian tumor, was significantly high. IGF-1 and IGFBP-3 levels measured in cyst fluid and serums, did not show a significant difference between patients with benign and malignant ovarian tumors.
Conclusion: The present study supported the hypothesis proposing an association between estradiol and ovarian carcinogenesis. Further studies are required to understand the importance of microenvironment during tumor growth.

Keywords: Estradiol, Insulin-Like Growth Factor-1, Insulin-Like Growth Factor B-3, Ovarian Cancers

Benign ve Malign Over Tümörlü Postmenopozal Kadınlarda Kist Sıvısı ve Serumda IGF-1, IGFBP-3 ve Estradiol Düzeylerinin Karşılaştırılması

Ceren Dinçer Ata1, Ibrahim Serdar Serin1, Fatih Tanrıverdi2, Kürşat Ünlühızarcı2
1Department of Obstetrics and Gynecology, Erciyes University Medical Faculty
2Department of Endocrinology, Faculty of Medicine, Erciyes University, Kayseri, Turkey

Amaç: Over kanseri jinekolojik kanserler arasında morbidite ve mortalitenin en önemli nedenidir. Over kanserinin en önemli risk faktörleri olan sex steroidler ve IGF/IGFBP sisteminin etkileri son yıllarda araştırılmaktadır. Bu çalışma da benign ve malign over tümörlü postmenapozal kadınlarda, serum ve kist sıvısında IGF-1, IGFBP-3 ve estradiol düzeyleri karşılaştırıldı.
Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya malign over tümörlü 12 hasta ve benign over tümörlü olan 16 hasta olmak üzere toplam 28 hasta katıldı. Menstrüel siklus boyunca meydana gelen hormonal değişiklikleri en aza indirgemek için sadece postmenopozal hastalar çalışmaya dahil edildi. Serum ve kist sıvısında IGF-1, IGFBP-3 ve estradiol düzeyi ölçüldü.
Bulgular: Malign over tümörlü hastaların kist sıvısında estradiol düzeyi anlamlı olarak yüksekti. Serum ve kist sıvısı IGF-1 ve IGFBP-3 düzeyi benign ve malign over tümörlü hastalarda anlamlı fark göstermedi.
Sonuç: Bu çalışma ile estradiol ile ovarian karsinogenezis arasındaki ilişkiyi savunan hipotez desteklenmektedir. Tümör büyümesinde mikroçevrenin önemini anlamak için gelecekteki çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: İnsulin benzeri büyüme faktörü-1, İnsulin benzeri büyüme faktörü bağlayan protein-3, Estradiol, Over Kanseri

Ceren Dinçer Ata, Ibrahim Serdar Serin, Fatih Tanrıverdi, Kürşat Ünlühızarcı. Comparison of IGF-1, IGFBP-3, and Estradiol Levels in Cyst Fluid and Serums of Postmenopausal Women with Benign and Malignant Tumor. Erciyes Med J. 2008; 30(1): 19-23

Corresponding Author: Ceren Dinçer Ata
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale