ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549
Erciyes Medical Journal Comparison of The Effects of Dexamethasone And Metoclopramide On Postoperative Nausea And Vomiting [Erciyes Med J]
Erciyes Med J. 2003; 25(3): 137-143

Comparison of The Effects of Dexamethasone And Metoclopramide On Postoperative Nausea And Vomiting

Nedim Çekmen, Mehmet Akçabay, Ahmet Mahlı, Mustafa Arslan
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Ankara

Purpose: Postoperative nausea and vomiting (PONV) is one of the most common complications of anesthesia. PONV prolongs the hospitalisation and recovery time.We compared the antiemetic effect of dexametasone with metoclopramide in patients who had undergone laparascopic colecystectomy.

Methods: Forty-five patients were randomly divided into three groups with 15 patients in each group. Group K (control group) received no antiemetic drug. Group M received iv 10 mg metoclopramide 10 minutes before extubation; Group D received iv 5 mg dexamethasone 10 minutes before extubation.

Results: The frequency of nausea and vomiting was no different from group at 6 th hour. At the 4 th hour the frequency of nausea and vomiting in group K was not different from group M and D. In other time intervals no significant difference was seen between the groups (P<0.05). The score of nausea and vomiting exhibited no significant variation between the groups.

Conclusions: Our study has shown that a single dose of 5 mg dexamethasone can be used in PONV without significant side effects.

Keywords: Dexamethasone, Metoclopramide, Postoperative nausea and vomiting (PONV)

Postoperatif Bulantı Kusmada Deksametazon ve Metoklopramid'in Etkilerinin Karşılaştırılması

Nedim Çekmen, Mehmet Akçabay, Ahmet Mahlı, Mustafa Arslan
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Ankara

Amaç: Postoperatif bulantı-kusma (POBK) anestezi sonrası en sık ortaya çıkan yan etkilerdendir. POBK, hastanede kalış süresini, hastalığın düzelmesini ve derlenme zamanını uzatır. Genel anestezi ile laparoskopik kolesistektomi girişimi geçirecek hastalarda POBK'yı önlemede deksametazonun etkinliğini metoklopramid ve kontrol grubu ile karşılaştırdık.

Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda; ASA I-II grubundan rasgele 45 hasta 15'er kişilik üç gruba ayrıldı. Kontrol grubu (K grubu), hiçbir antiemetik ilaç verilmedi. Metoklopramid grubu (M grubu), operasyon bitiminde ekstübasyondan 10 dk. önce 10 mg metoklopramid iv ve Deksametazon grubu (D grubu), 5 mg deksametazon iv olarak yapıldı.

Bulgular: Bulantı-kusma görülme sıklığı K grubunda ilk altı saatte M grubuna göre, 24. saatte ise M ve D gruplarına göre daha fazla (P<0.05) iken diger zaman aralıklarında gruplar arasında fark görülemedi. Bulantıkusma skoru açısından gruplar arasında anlamlı farklılığa rastlanmamıştır.

Sonuç: Çalışmamız; tek doz 5 mg deksametazonun belirgin yan etkiler yapmaksızın POBK'nın önlenmesinde ve tedavisinde minimum efektif doz olarak kullanılabileceğini göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Deksametazon, Metoklopramid, Postoperatif bulantı-kusma (POBK)

Nedim Çekmen, Mehmet Akçabay, Ahmet Mahlı, Mustafa Arslan. Comparison of The Effects of Dexamethasone And Metoclopramide On Postoperative Nausea And Vomiting. Erciyes Med J. 2003; 25(3): 137-143

Corresponding Author: Nedim Çekmen
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale