ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549
Erciyes Medical Journal [Erciyes Med J]
Erciyes Med J. 1979; 1(3): 109-114

Proksimal Gastrik Vagotominin Mide Mukozal Bariyeri Üzerine Etkisi

Seyfi Akşehirli
Kayseri Üniversitesi Gevher Nesibe Tıp Fak. Genel Cerrahi Öğretim Görevlisi


Seyfi Akşehirli. Proksimal Gastrik Vagotominin Mide Mukozal Bariyeri Üzerine Etkisi. Erciyes Med J. 1979; 1(3): 109-114

Corresponding Author: Seyfi Akşehirli
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale