ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549
Erciyes Medical Journal The comparison of absorbable and nonabsorbable suture materials in vascular anastomosis of the growing dogs [Erciyes Med J]
Erciyes Med J. 1994; 16(1): 36-41

The comparison of absorbable and nonabsorbable suture materials in vascular anastomosis of the growing dogs

Yiğit Akçalı, Ö Naci Emiroğulları, Kutay Taşdemir, Cemal Kahraman
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi, Kayseri, Türkiye

Keywords: Vascular anastomosis, Suture materials

Gelişmekte Olan Köpeklerim Vasküler Anastomozlarında Absorbe Olan ve Olmayan Sütür Materyellerinin Karşılaştırılması

Yiğit Akçalı, Ö Naci Emiroğulları, Kutay Taşdemir, Cemal Kahraman
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi, Kayseri, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Vasküler anastomoz, Sütür materyelleri

Yiğit Akçalı, Ö Naci Emiroğulları, Kutay Taşdemir, Cemal Kahraman. The comparison of absorbable and nonabsorbable suture materials in vascular anastomosis of the growing dogs. Erciyes Med J. 1994; 16(1): 36-41

Corresponding Author: Yiğit Akçalı
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale