ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549
Erciyes Medical Journal [Erciyes Med J]
Erciyes Med J. 1980; 2(1): 65-70

Akut Karının Bir Nedeni Olarak (4) Ayrı Vakada Görülen Karsinoid Tümörler

Nihat Bengisu1, Yücel Arıtaş, Ahmet Bilge, Ömer Çelik, Seyfi Akşehirli, Yaşar Yeşilkaya


Nihat Bengisu, Yücel Arıtaş, Ahmet Bilge, Ömer Çelik, Seyfi Akşehirli, Yaşar Yeşilkaya. Akut Karının Bir Nedeni Olarak (4) Ayrı Vakada Görülen Karsinoid Tümörler. Erciyes Med J. 1980; 2(1): 65-70

Corresponding Author: Nihat Bengisu
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale