ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549
Erciyes Medical Journal Lithium-Induced Hematologic Changes in Patients with Bipolar Affective Disorder [Erciyes Med J]
Erciyes Med J. 1992; 14(3): 345-349

Lithium-Induced Hematologic Changes in Patients with Bipolar Affective Disorder

Mehmet Akif Özdemir1, Seher Sofuoğlu2, Gürsel Tanrıkulu3, Fikret Aldanmaz2, Ertuğrul Eşel2, Semra Dündar2
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediyatri Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye
3Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye

Keywords: Lithium, Leukocyte, Granulocyte, Lymphocyte, Cortisol.

Bipolar Affektif Hastalarda Lityumun Tevlid Ettiği Hematolojik Değişiklikler

Mehmet Akif Özdemir1, Seher Sofuoğlu2, Gürsel Tanrıkulu3, Fikret Aldanmaz2, Ertuğrul Eşel2, Semra Dündar2
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediyatri Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye
3Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Lityum, Lökosit, Granülosit, Kortizol.

Mehmet Akif Özdemir, Seher Sofuoğlu, Gürsel Tanrıkulu, Fikret Aldanmaz, Ertuğrul Eşel, Semra Dündar. Lithium-Induced Hematologic Changes in Patients with Bipolar Affective Disorder. Erciyes Med J. 1992; 14(3): 345-349

Corresponding Author: Mehmet Akif Özdemir
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale