ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549
Erciyes Medical Journal Corneal Curvature Radius and Tonometer Errors [Erciyes Med J]
Erciyes Med J. 1995; 17(2): 127-131

Corneal Curvature Radius and Tonometer Errors

Kuddusi Erkılıç, Hakkı Doğan, G. Ertuğrul Mirza, Murat Bozkır, A. Kerim Durukan
Erciyes University Faculty of Medicine, Kayseri, Ophthalmology


Kornea Eğrilik Yarıçapı ve Tonometre Hataları

Kuddusi Erkılıç, Hakkı Doğan, G. Ertuğrul Mirza, Murat Bozkır, A. Kerim Durukan
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kayseri, Göz Hastalıkları


Kuddusi Erkılıç, Hakkı Doğan, G. Ertuğrul Mirza, Murat Bozkır, A. Kerim Durukan. Corneal Curvature Radius and Tonometer Errors. Erciyes Med J. 1995; 17(2): 127-131

Corresponding Author: Kuddusi Erkılıç, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale