ISSN: 2149-2247 | E-ISSN: 2149-2549
Erciyes Medical Journal The Comparison of The Network Water with The Pump Water in Yunusoğlu Town and Investigation of their Relationship with Enteris [Erciyes Med J]
Erciyes Med J. 1997; 19(3): 168-174

The Comparison of The Network Water with The Pump Water in Yunusoğlu Town and Investigation of their Relationship with Enteris

Necdet Aytaç, Elçin Alpan, Önder Karaömerlioğlu, Y Muhsin Akbaba
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Adana, Türkiye

Keywords: Enteritis, Sanitation, Water

Yunusoğlu Belediyesinde Şebeke Suyu ile Tulumba Sularının Karşılaştırılması ve Enteritle İlişkisinin Araştırılması

Necdet Aytaç, Elçin Alpan, Önder Karaömerlioğlu, Y Muhsin Akbaba
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Adana, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Enterit, Sanitasyon, Su

Necdet Aytaç, Elçin Alpan, Önder Karaömerlioğlu, Y Muhsin Akbaba. The Comparison of The Network Water with The Pump Water in Yunusoğlu Town and Investigation of their Relationship with Enteris. Erciyes Med J. 1997; 19(3): 168-174

Corresponding Author: Necdet Aytaç
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale